Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Matchingový fond Nadace Partnerství

Datum vyhlášení | 26. června 2017 (15.00)
Příjemce | spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, o.p.s. a ústavy
Maximální výše grantu | 100.000 Kč
Cílem výzvy je podpořit environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím takzvané matchingové kampaně – tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše sto tisíc korun na jeden projekt. 

Získali jste grant z Matchingového fondu Nadace Partnerství? Gratulujeme! Věříme, že vaší organizaci pomůže v rozvoji. 
 

Stáhněte si důležité informace a dokumenty


Závěrečnou zprávu vyplňujte přímo u svého projektu v systému Grantys 
   

Seznam doposud podpořených projektů

"Ochranářský cirkus" neboli "Pojízdné štěstí pro zvířata" - benefiční prodej na podporu terénních ochranářských projektů

Příjemce: ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků, které umožní vytvořit a zajistit stabilní zdroj příjmů (nejen finančních a materiálních, ale i nových dobrovolníků, expertů, partnerů,..) zejména pro tropické, ale i evropské ochranářské projekty. Tímto zdrojem příjmů by měl být tzv. "Ochranářský cirkus", tedy originálně vyhotovený vozík, putující po akcích pro veřejnost a nabízející k prodeji ekologické benefiční předměty jednotlivých ochranářských projektů seskupených v Koalici proti palmovému oleji. "Vedlejším produktem” bude zároveň i environmentální osvěta veřejnosti. I když se nám požadované prostředky získat nepodaří, zvýšíme alespoň všeobecné povědomí veřejnosti o environmentálních problémech naší planety, ale také o různorodých možnostech její ochrany, včetně ochrany živé přírody nebo stylu života zodpovědného k přírodě, zvířatům i lidem.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha
 

Klub zapojených obcí a firem

Příjemce: Sázíme stromy, z. ú.
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Sázíme stromy, z.ú. se už delší dobu daří získávat prostředky na realizaci výsadeb stromů a jejich koordinaci, zatímco finanční prostředky na posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace získáváme obtížně.  Přitom prostředky na zaškolování nových pracovníků či nákup a údržbu nářadí nutně potřebujeme. Na podzim loňského roku jsme vytvořili Klub zapojených obcí - oslovujeme obce, na jejichž katastru jsme sázeli, aby nám na tyto aktivity a vybavení přispěly. Zatím jsme pilotně oslovili několik obcí a zdá se, že by to mohl být funkční zdroj. V rámci projektu chceme oslovit všechny obce, kde jsme v současnosti i v minulosti sázeli, či budeme sázet v budoucnu, aby vstoupily do Klubu zapojených obcí a firem. Také přemýšlíme, jak zapojit spolupracující firmy, aby nám pravidelně přispívaly bez přímé návaznosti na výsadby.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha
 

Zefektivnění systému komunikace a  získávání finančních zdrojů od obcí, firem a široké veřejnosti

Příjemce: ZO ČSOP Vlašim
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Cílem projektu je zefektivnění stávajícího systému komunikace za účelem získávání finanční podpory od obcí, firem a veřejnosti (především lidí, kteří nalezli a předali zraněné zvíře do naší péče nebo ostatních našich příznivců), na jejichž území zajištujeme záchranu zraněných volně žijících živočichů. V současné době jsme dotováni Krajským úřadem  Středočeského kraje Odboru životního prostředí, částkou, která však pokryje naše roční náklady pouze z 24 %. Příspěvky od obcí a jednotlivých dárců činí pouze 18 % ročních nákladů. Dále jsme dotování Programem péče o krajinu MŽP, což pokrývá 30 % našich ročních nákladů. Další přijmi jsou veřejná sbírka (4,5%) a vstupné do expoziční části (4%). Zbytek ročních nákladů, který se každoročně pohybuje kolem 1 800 000 Kč ,je  vyrovnáván příjmy z jiných částí organizace. Cílem je však, aby záchranná stanice byla schopna fungovat jako samostatné středisko a byla schopna pokrýt své náklady samostatně. Je tedy zřejmé, že je potřeba vytvoření propracovaného a přehledného systému jak komunikovat s jednotlivými již jmenovanými subjekty za účelem získávání nových finančních podporovatelů nebo zvýšení výše příspěvků u stávajících pravidelných dárců nebo u dárců, kteří nám dali příspěvek jednorázově.
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
 

Divočinová aukce

Příjemce: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Cílem projektu je podpořit komunikační a fundraisingové aktivity na podporu ochrany divočiny v České republice. Stěžejní aktivitou projektu je benefiční aukce obrazů na téma divočiny namalovaných malířem a filantropem Petrem Moresem. Akce nabídne prostor k rozvoji vztahů s významnými dárci a navazování kontaktů s novými potenciálními podporovateli.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha