​U příležitosti 100. výročí vzniku republiky jsme spustili roční kampaň Stromy svobody 1918-2018. S pomocí veřejnosti chceme najít příběhy 1918 Stromů svobody, odborně ošetřit alespoň 100 z nich a při oslavách 100. výročí vzniku Československa vysadit symbolických 2018 nových Stromů svobody.

Co chystáme? 

Kromě nalezení 1918 stromů vysazených k oslavě svobody motivujeme majitele stromů k jejich vyhlášení za památné. Pomůžeme jim získat finance potřebné na jejich odborné ošetření

Uspořádáme Dny pro Stromy svobody (20. – 28. 10. 2018) a do výsady 2018 stromů zapojíme komunitu po celé republice. K výsadbě jim poskytneme 100 zapěstovaných líp srdčitých. Založíme tak novou tradici oslav Dne vzniku ČSR a posílíme u veřejnosti jeho význam.
 

Jak se můžete do kampaně zapojit?

  • Najděte Strom svobody, pomozte nám zmapovat jeho příběh. Zapátrejte v kronikách, zeptejte se pamětníků a vložte nalezený strom do mapy Stromů svobody.
  • Již vložený strom můžete přihlásit k potřebnému ošetření.
  • Zorganizujte ve vaší obci výsadbu nového Stromu svobody k připomínce vzniku Československé republiky.


Sdílíte myšlenku Stromů svobody? Podpořte ji!

Věnujte libovolnou částku do crowfundingové sbírky, díky níž se budeme moci uskutečnit všechny naše cíle.

Více o kampani