Vedení Nadace Partnerství

Ředitel: Miroslav Kundrata, miroslav.kundrata@nap.cz, 515 903 130
Ředitel rozvoje: Michal Veselý, michal.vesely@nap.cz, 515 903 136
Finanční ředitelka: Markéta Janíčková, marketa.janickova@nap.cz, 515 903 120
 

Kancelář

Brno (sídlo Nadace Partnerství), Údolní 33, 602 00, partnerstvi@nap.cz, tel.: 515 903 111

Kancelář Praha, Krátká 26, 110 00, tel.: 222 987 471
 

Komunikace a fundraising

Ředitel rozvoje: Michal Veselý, michal.vesely@nap.cz, 515 903 136
PR a komunikace: Martin Gillár, martin.gillar@nap.cz, 515 903 122
FR: Simona Škarabelová, simona.skarabelova@nap.cz, 777 556 857
 

Otevřená zahrada

Recepce: otevrenazahrada@nap.cz, tel.: 515 903 111
vedoucí týmu Otevřené zahrady: Tereza Kučerová, tereza.kucerova@nap.cz, 515 903 138, 775 856 358
koordinátor vzdělávání: Roman Truksa, roman.truksa@nap.cz, 515 903 145

Výukové a firemní programy: Helena Peřinová, helena.perinova@nap.cz, 515 903 143
PR: Pavla Olbrzymková, pavla.olbrzymkova@nap.cz, 608 383 384 
Komentované prohlídky pasivního domu: Vlastimil Rieger, vlastimil.rieger@nap.cz, 515 903 141, 775 424 701
Pronájmy: Irena Koutná, irena.koutna@nap.cz, 515 903 124, 775 424 702


Šetrná mobilita

vedoucí týmu: Michal Šindelář, michal.sindelar@nap.cz, 515 903 128, 733 286 101
PR, soutěž Cesty městy: Anna Petříková, anna.petrikova@nap.cz,  515 903 128, 731 481 841
Plány mobility: Petr Šmíd, petr.smid@nap.cz, 274 816 727
Granty Na zelenou: Radek Patrný, radek.patrny@nap.cz, 774 676 139

 

Krajina, stromy a voda

PR: Adéla Mráčková, adela.mrackova@nap.cz, 515 903 123, 721 468 231
Strom roku a Evropský strom roku: Andrea Krůpová, andrea.krupova@nap.cz, 515 903 131, 775 856 359
Semináře, soutěž Pro vodu: Zuzana Šeptunová, zuzana.septunova@nap.cz, 515 903 127, 775 856 985
Zdravé stromy pro zítřek: Hana Zuchnická, hana.zuchnicka@nap.cz, 775 863 865
 

Greenways, šetrná turistika a cykloturistika

Koordinátor: Juraj Flamik, juraj.flamik@nap.cz, 515 903 117
Certifikace Cyklisté vítáni: Petr Kazda, petr.kazda@nap.cz, 515 903 118
Moravské vinařské stezky: Eva Kvapilová, eva.kvapilova@nap.cz, 515 903 121
Sčítače a monitoring nemotorové dopravy: Luboš Kala, lubos.kala@nap.cz, 515 903 119
Labská stezka, EuroVelo, mezinárodní projekty: Daniel Mourek, daniel.mourek@nap.cz, 274 816 727
PR a komunikace: Zdeňka Prokopová, zdenka.prokopova@nap.cz, 515 903 121
 

Granty

Granty na výsadbu stromů, Zelené oázy: Zuzana Šeptunová, zuzana.septunova@nap.cz, 515 903 127, 775 856 985
Švýcarský Blokový grant: František Brückner, frantisek.bruckner@nap.cz, 515 903 115
Norské granty: Zuzana Kyjovská, zuzana.kyjovska@nap.cz, 515 903 115
Databáze Grantys: Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, 515 903 115


Finanční tým

Blokový grant pro NNO: Veronika (Řežuchová) Mikulová, veronika.rezuchova@nap.cz, 515 903 114
Fakturace: Veronika Kmetíková, veronika.kmetikova@nap.cz, 515 903 112
Cyklisté vítáni: Hana Alexová, hana.alexova@nap.cz, 515 903 144


Logistický tým

Alice Pachtová, alice.pachtova@nap.cz, 515 903 111
 

Partnerství, o.p.s.

Ředitel: Petr Kazda, petr.kazda@nap.cz, 515 903 118
Projektová manažerka: Jitka (Havlíčková) Norková, jitka.havlickova@nap.cz, 515 903 126
Účetní: Markéta Kozlová, marketa.kozlova@nap.cz, 515 903 129