Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Děkujeme za váš dar

Naše Nadace Partnerství existuje již od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace. Jaké je naše poslání?
V Nadaci Partnerství pomáháme lidem pečovat o životní prostředí. udělujeme granty  poskytujeme odborné služby, vzděláváme širokou veřejnost i veřejnou správu, inspirujeme naší Otevřenou zahradou, organizujeme informační i propagační kampaně.

A vy teď pomáháte s námi. Děkujeme!