Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Juraj Flamik

koordinátor Greenways a ředitel Festivalu otevřených sklepů
tel.: (+420) 515 903 117
gsm: (+420) 606 763 117
e-mail: juraj.flamik@nap.cz

Petr Kazda
koordinátor certifikace Cyklisté vítáni
tel.: (+420) 515 903 118
e-mail: petr.kazda@nap.cz

Daniel Mourek
koordinátor Labské stezky, EuroVelo a mezinárodních projektů, viceprezident Evropské cyklistické federace
tel.: (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Luboš Kala
koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů Eco-counter
tel.: (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz
 

Eva Kvapilová
koordinátorka Moravských vinařských stezek
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 608 337 137
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz

Kamila Vlčková
PR a komunikace
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 774 347 806
e-mail: kamila.vlckova@nap.cz

Přihlaste se na konferenci Rekreace a ochrana přírody

V brněnském hotelu Santon se 1.–3. května 2017 uskuteční další ročník konference určené odborníkům na ochranu životního prostředí a zároveň turistický ruch.

Konferenci Rekreace a ochrana přírody – s člověkem ruku v ruce pořádá Česká společnost krajinných inženýrů a Mendelova univerzita v Brně, naše nadace je partnerem konference.


„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!“

 • pod záštitou doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pana Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR, a pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje
 

Témata konference

 • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
 • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
 • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
 • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
 • Environmentální vzdělávání
 • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
 • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru


Přehled důležitých termínů (předběžný)

 • Zaslání abstraktu příspěvku do 6. března 2017
 • Zaslání informace o akceptaci příspěvku k přednesu/uvedení ve sborníku do 13. března 2017
 • Zaplacení sníženého vložného do 20. března 2017
 • Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 10. dubna 2017
 • Zaslání přihlášky do 24. dubna 2017
 • II. cirkulář s podrobným programem konference 27. dubna 2017
 • Zaplacení zvýšeného vložného do 24. dubna 2017

Zde si můžete stáhnout aktuální cirkulář a přihlášku na konferenci.

Další informace najdete zde