Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty PR

Hlavní PR
Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 122 | 775 958 907
martin.gillar@nap.cz

Stromy a krajina
David Kopecký

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 515 903 123 | 721 468 231
david.kopecky@nap.cz

Otevřená zahrada
Petra ben Touzia

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 774 626 202
petra.bentouzia@nap.cz

Veřejné prostory a doprava
Anna Petříková

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel.: 731 481 841
anna.petrikova@nap.cz

Šetrná turistika, Moravské vinařské stezky a vinařské akce
Kamila Vlčková

Údolní 33 | Brno | 602 00 
tel: 515 903 121 | mobil: 774 347 806
kamila.vlckova@nap.cz

TZ: Cenu za přínos turistickému ruchu získal propagátor vinařské turistiky na jižní Moravě

Ředitel Festivalu otevřených sklepů, brněnského Vína z blízka i duchovní otec Moravských vinařských stezek – to je Juraj Flamik, který získal cenu „Srdce pro region“.
Brno (19. září 2016) – Ředitel Festivalu otevřených sklepů, brněnského Vína z blízka i duchovní otec Moravských vinařských stezek – to vše je Juraj Flamik z Nadace Partnerství, který získal letošní cenu „Srdce pro region“. Tu uděluje časopis Kam po Česku společně s Asociací turistických center. Jejím smyslem je ocenit regionální osobnosti po celé České republice za jejich přínos k rozvoji a propagaci regionu. 

„Cena patří celé Nadaci Partnerství za otevřenost novým myšlenkám a trvalému propojování všech partnerů v regionu; kolegům v mém pracovním týmu za neutuchající tvořivost a energii vloženou do rozvoje našich projektů a také partnerům, se kterými v Jihomoravském kraji spolupracujeme, především Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy, úřadu Jihomoravského kraje, Vinařskému fondu, Národnímu vinařskému centru, městům, obcím a v neposlední řadě mnoha vinařům a podnikatelům v cestovním ruchu,“ říká Flamik, který se věnuje především cyklistické a vinařské turistice, tématu sklepních uliček a marketingu. 
Juraj Flamik pracoval po absolvování stavební fakulty v Bratislavě v památkové péči a jako člen ve Svazu ochránců přírody a krajiny. Mezi lety 1989 až 1992 byl ve vedení slovenského politického hnutí Veřejnost proti násilí, poté pracoval na Federálním Ústavním soudu. Od roku 1997 pracuje v Nadaci Partnerství a byl u vzniku takových projektů, jako jsou Greenway Praha–Vídeň, Moravské vinařské stezky, certifikace služeb pro cyklisty Cyklisté vítáni, Festival otevřených sklepů nebo Víno z blízka v Brně. 
Cenu Srdce pro region uděluje redakci časopisu vždy jedné osobnosti z každého kraje. Letos tedy bylo oceněných celkem čtrnáct. Záměrem pořadatelů je ocenit regionální osobnosti, které se zasadily o rozvoj, popularizaci a propagaci dané turistické oblasti, regionu nebo stály u zrodu významného produktu v oblasti cestovního ruchu. 

Více informací: www.kampocesku.cz

Kontakt: 
Ing. Juraj Flamik, ředitel Festivalu otevřených sklepů a Víno z blízka, juraj.flamik@nap.cz, tel. 606 763 117
Martin Gillár, PR a komunikace Nadace Partnerství, martin.gillar@nap.cz, tel. 775 958 907